Welkom

Mijn drive is om het onderwijs beter te maken. Als (interim-)directeur mag ik daar op veel verschillende scholen een bijdrage aan leveren. Of dat op een sturende, faciliterende, begeleidende of coachende manier gebeurt, is afhankelijk van de situatie. De laatste manier, de coachende, heeft daarbij absoluut mijn voorkeur. Ik geloof namelijk dat heel veel oplossingen al in mensen zelf aanwezig zijn en zie het als mijn taak om daaraan ruimte te geven. Dat doe ik door op zoek te gaan naar talenten en kracht van mensen en die aan te boren. Met humor en relativering zorg ik voor een ontspannen sfeer, waarin werkplezier hand in hand gaat met resultaatgericht werken. Mijn ervaring ligt in primair en voortgezet onderwijs.